Vastuumme

Vastuumme

Vastuumme

Työyhteisö

Työyhteisön hyvinvointi on meille tärkeää. Pyrimme huolehtimaan, että työpaikoilla on positiivinen ja yhteisöllinen ilmapiiri, joka kannustaa tulokselliseen työntekoon. Haluamme olla työntekijöillemme luotettava kumppani ja meillä onkin paljon pitkäaikaisia työsuhteita. Hyvä työyhteisö luodaan yhdessä. Koko organisaatiomme on osallistunut valmennuksiin, joissa ideoimme toimivia tapoja lisätä työhyvinvointia ja kehittää liiketoimintaamme.

Hankinnat

Haluamme olla vastuullinen toimija hankinnoissamme. Halosen tuotevalikoima koostuu pitkälti tunnetuista merkkituotteista. Näitä tuotteita valmistetaan pääosin Suomessa, Baltiassa, muualla EU-maissa sekä Aasiassa. Noin 8,5% kokonaisostoistamme tulee ns. riskimaista, josta Kiinan osuus on 7,5%. Olemme teettäneet vastuullisuustarkistuksia tärkeimpien toimittajiemme tehtaille Kiinassa vuodesta 2011 lähtien. Tarkastukset jatkuvat edelleen. Jokaisessa tarkastuksessa tehdään toimenpidesuunnitelma havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Tämän lisäksi suuri osa toimittajiemme tehtaista on kansainvälisen BSCI- (Business Social Compliance Initiative) -järjestelmän mukaisesti auditoituja.

Vuoden 2015 alussa liityimme itsekin BSCI-järjestelmään ja tavoitteenamme on keskittää ostojamme tulevaisuudessa yhä enemmän BSCI-auditoiduille tehtaille. Kannustamme ja ohjaamme myös niitä toimijoitamme, joille ei vielä ole tehty BSCI-auditointeja, liittymään ko. järjestelmän piiriin. Lisätietoja BSCI-järjestelmästä www.bsci-intl.org

Yhteiskunta

Olemme olleet näkyvä osa suomalaista yhteiskuntaa jo yli 80 vuotta. Veljekset Halonen Oy työllistää yhdessä sisaryritys Oy Carlsonin kanssa noin 900 kaupan ammattilaista eri puolella Suomea.

Ympäristö

Noudatamme ympäristösäädöksiä ja -lakeja. Huolehdimme jätteiden asianmukaisesta lajittelusta ja hävittämisestä, sekä mahdollisuuksien mukaan kierrätämme ja pyrimme vähentämään syntyvän jätteen määrää kaikissa toimipisteissämme. Olemme aktiivisesti vähentäneet energian kulutusta kehittämällä lämmöntalteenottoa ja sähkönkulutusta tiloissamme.