Verkkokaupan tietosuoja ja evästeet

Tietosuojaseloste

Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Verkkopalvelussa on myös kirjautumista vaativa osio, jonka käyttäminen edellyttää henkilötietojen luovuttamista. Verkkopalveluun rekisteröityneistä käyttäjistä kerätään sen käyttämisen sekä maksupalveluiden toteuttamiseksi tarvittavia henkilötietoja.

Verkkopalvelun käytön yhteydessä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa verkkopalvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muista vastaavista seikoista. Henkilötietoja ei kerätä, mikäli verkkopalvelua selataan rekisteröimättömänä. Rekisteröityneen käyttäjän käyttäessä Verkkopalvelua tietoja ei kerätä yksilöintitarkoituksessa. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics tai muu vastaava palvelu. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/

Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei ilmaista tai luovuteta sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.

Palautteen, yhteydenottopyynnön tms. voi lähettää yhteydenottolomakkeen kautta. Jos palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää yhteystiedoilla varustettuna. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit arkistoituvat palveluun. Henkilötietoja sisältävää palautetta lähettävän on syytä huomioida, että suojaamattomana lähetetyn palautelomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko, eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista voida tällöin täysin varmistaa. Tämä on syytä huomioida erityisesti yksityisyyden kannalta arkaluonteisten tietojen osalta.

Rekisterin ylläpitäjänä toimii verkkopalvelun haltija.

Evästeet

Tietoa verkkopalveluun liittyvän sivuston evästeiden käytöstä

Kuten useimmilla www-sivuilla, tälläkin sivustolla käytetään evästeitä. Eväste (engl. ”cookies”) on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa päätelaitteen tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla sivustolla vieraileva päätelaite ja tiettyjä päätelaitteeseen liittyviä tietoja sivuston käytöstä voidaan tunnistaa. Evästeet parantavat käyttökokemusta sivustolla. Evästeet eivät vahingoita tietokonetta tai haittaa sen käyttöä.

Miksi evästeitä käytetään www-sivuillamme?

Käytämme evästeitä seuraamaan ja mittaamaan tämän sivuston käyttöä, jotta pystymme tuottamaan sivuille kiinnostavaa sisältöä jatkossakin. Evästeet seuraavat esimerkiksi minkä verran aikaa vietät sivustolla ja millä sivustomme alasivuilla käyt.

Evästeiden avulla voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja:

• käyttäjän IP-osoite

• vierailun kellonajat

• käytetyt sivut ja niillä käytetty aika

• selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä

• verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkopalveluun ja verkko-osoite, johon käyttäjä siirtyy verkkopalvelun kautta

Verkkopalvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä, kuten mittaus- ja seurantapalveluita. Näitä voidaan hyödyntää verkkopalvelun haltijan mainonnan tai sähköisen suoramarkkinoinnin kohdentamiseen tahoille, joita ne eniten kiinnostavat. Lisäksi näillä voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja:

• kuinka monta kertaa mainos on näytetty selaimessa

• tieto siitä, onko mainos avattu

• tieto siitä, johtiko mainoksen avaaminen tuotteen ostamiseen verkkopalvelussa

Kuinka estät evästeiden käytön?

Vieraillessasi sivuillamme voit joko sallia kaikki evästeet, valita haluamasi vaihtoehdot tai poistaa käytöstä muut kuin välttämättömät evästeet. Välttämättömät evästeet on aina hyväksyttävä. Verkkopalvelu ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.

Verkkopalvelun tekniseen toteuttamiseen käytettävät ohjelmistot ja evästeet

Seuraavia evästeitä ja ohjelmistoja käytetään palvelun tekniseen toteuttamiseen ja erilaisten verkkokaupan toiminnallisuuksien toteuttamiseksi:

Magento

Magento on verkkokauppa-alusta, joka huolehtii kaikkien verkkokaupan perusominaisuuksien toiminnasta sivustolla. Magento tallentaa käyttäjän selaimeen tietoa ensimmäisen osapuolen evästeiden, html storagen ja muiden tekniikoiden avulla. Näin mahdollistetaan verkkokaupan tekniset perustoiminnallisuudet kuten sisäänkirjautuminen, ostoskorin toiminta ja asiakaspalvelu.

Klevu

Klevu ohjelmisto huolehtii verkkokaupan tuotehausta ja tuotteiden suosittelusta. Klevu tallentaa käyttäjän selaimeen tietoa ensimmäisen osapuolen evästeiden, html storagen ja muiden tekniikoiden avulla. Näin käyttäjän on mahdollista hakea tuotteita ja saada mahdollisimman osuvia tuloksia tuotehaussa.

Lisätietoa: https://help.klevu.com/support/solutions/articles/5000871445-how-klevu-manages-browser-cookies

Giosg

Giosg ohjelmisto mahdollistaa asiakaspalvelun sekä käyttäjän keskustelun chat toiminnallisuuden avulla. Giosg tallentaa käyttäjän selaimeen tietoa ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeiden, html storagen ja muiden tekniikoiden avulla. Giosg käyttää evästeitä muun muassa muistaakseen aikaisemmat chat viestit, välittääkseen viestit käyttäjän ja asiakaspalvelun välillä oikein, sekä muistaakseen käyttäjän valinnat asiakaspalvelussa.

Lisätietoa: https://developers.giosg.com/cookies.html

Google Tag Manager

Google Tag Manager -työkalua käytetään sivustolla ladattavien kolmannen osapuolen ohjelmistojen, evästeiden, seurantakoodien ja seurantapikselien hallintaan. Google Tag Manager ei tallenna mitään tietoa itse sivuston käyttäjästä, eikä tallenna käyttäjän päätelaitteelle muuta kuin sivuston teknisiin toimintaan liittyviä tietoja. Esimerkiksi mitä ohjelmistoja ja evästeitä käyttäjä on hyväksynyt sivuston asetuksissa.

Lisätietoa: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en

New Relic

Tarjoaa alustan verkko- ja mobiilisovellusten suorituksen monitoroinnille.

Tilastointi

Palvelun suorituskyvyn seurantaan, kehittämiseen ja käytön tilastointiin käytettävät ohjelmistot ja evästeet

Seuraavia ohjelmistoja ja niiden asettamia evästeitä käytetään verkkokauppamme käytön tilastointiin, suorituskyvyn seurantaan sekä kehittämiseen. Näiden ohjelmistojen keräämä tieto ei sisällä mitään käyttäjän henkilötietoja, eikä käyttäjän henkilötietoja tallenneta hänen päätelaitteelleen. Ohjelmistot anonymisoivat käyttäjän IP-osoitteen ja käyttävät palvelussa tilastointiin evästeitä sekä vastaavia teknologioita erikseen kuvatulla tavalla. Käyttäjä voi vaikuttaa näiden ohjelmistojen ja evästeiden toimintaan tietosuojan asetusten avulla.

Google Analytics

Google Analytics on verkkokaupan käytön tilastointiin, suorituskyvyn seurantaan ja käyttäjäkokemuksen kehittämiseen käytetty ohjelmisto, joka tallentaa erilaisia tietoja sivuston käytöstä. Nämä tiedot yhdistetään satunnaisesti luotuun anonyymiin ClientID -tunnisteeseen, joka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle (ensimmäisen osapuolen eväste). Tämän tunnisteen avulla voidaan tilastoida sivustolla useasti vierailevat kävijät. Käyttäjän IP osoite anonymisoidaan ennen sen tallentamista ohjelmiston tietokantaan. Ohjelmisto tallentaa tietokantaan muun muassa seuraavia tietoja: mitä sivuja sivustolla on ladattu, kuinka nopeasti sivut latautuvat käyttäjälle, montako käyttäjää sivustolla on, millä päätelaitteella sivustolla vieraillaan, sekä mistä palvelusta käyttäjä tuli sivustolle.

Lisätietoa Google Analyticsin käyttämistä evästeistä: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Clarity.ms

Tallentaa tietoa verkkosivuston käyttäjän käyttäytymisestä ja liikkumisesta verkkosivustolla.

Markkinointi ja kohdentaminen

Sisällön personointi ja mainonnan kohdentaminen käyttäjän suostumuksen perusteella

Antamalla suostumuksen mainonnan kohdentamiseen ja sivuston käytön tietojen välittämiseen hyväksyt seuraavien ohjelmistojen käytön sivustolla, sekä sen kuinka ne käyttävät näitä tietoja. Nämä ohjelmistot saattavat tallentaa selaimeesi evästeitä ja hyödyntää muita teknologioita personoidun käyttäjäkokemuksen sekä kohdennetun mainonnan toteuttamiseksi. Voit vaikuttaa sinulle kohdennettuun mainontaan verkossa osoitteissa https://www.youronlinechoices.com ja https://optout.networkadvertising.org/?c=1. Voit antaa tai peruuttaa suostumuksesi näiden ohjelmistojen ja evästeiden käyttöön milloin vain tietosuojan asetusten avulla.

Bing Ads

Bing ads seurantapikseliä ja evästeitä käytetään Bing mainonnan tehokkuuden mittaamiseen ja kehittämiseen. Ohjelmisto tallentaa muun muassa anonyymin käyttäjätunnisteen, käyttäjän laitteen mainos ID:n, IP osoitteen, sekä tietoja sivuston käytöstä. Ohjelmisto hyödyntää kolmannen osapuolen evästeitä, jotta se voi näyttää käyttäjälle personoituja mainoksia Microsoftin palveluissa.

Lisätietoa Bing Adsin ja Microsoftin käyttämistä evästeistä: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

Facebook Ads

Facebook-mainonnan ohjelmistoja käytetään mainonnan kohdentamiseen käyttäjälle verkkopalvelun käytön perusteella. Ohjelmiston avulla voidaan tilastoida Facebook mainonnan tehokkuutta. Ohjelmisto tallentaa käyttäjän anonymisoidun Facebook tunnisteen, IP osoitteen, sekä tietoja sivuston käytöstä. Ohjelmisto hyödyntää muun muassa kolmannen osapuolen evästeitä, jotta se voi näyttää käyttäjälle personoitua sisältöä Facebookissa ja muilla sivustoilla.

Lisätietoa Facebookin käyttämistä evästeistä: https://www.facebook.com/policies/cookies/ ja https://www.facebook.com/business/gdpr.

Google Marketing Network, Google Ads ja DoubleClick

Nämä ohjelmistot tallentavat tietoa verkkosivuston käytöstä, mitä mainoksia käyttäjä on verkkosivustoon liittyen nähnyt tai klikannut. Ohjelmistot tallentavat selaimen anonymisoidun mainostunnisteen ja saattavat tallentaa sen myös kolmannen osapuolen evästeeseen, jotta käyttäjä näkee hänelle personoitua mainontaa Googlen mainosverkostossa. Ohjelmiston avulla Carlson tilastoi mainonnan tehokkuutta.

Lisätietoa: https://policies.google.com/technologies/ads ja https://support.google.com/admanager/answer/2839090.

Adform

Adform-kohdentamisteknologia auttaa varmistamaan esimerkiksi sivustokäyttäytymisen perusteella, että näkemäsi mainonta vastaa kiinnostuksesi kohteita. Adform kerää tietoja anonyymisti eikä tallenna henkilötietoja.