Kanta-asiakasohjelman säännöt ja rekisteriselosteet

Kanta-asiakasohjelman säännöt ja rekisteriselosteet

HALONEN FASHION CARD KANTA-ASIAKASOHJELMAN SÄÄNNÖT

1. MÄÄRITELMÄ

Halonen Fashion Card on Veljekset Halonen Oy:n (myöhemmin Halonen) asiakkailleen suuntaama kanta-asiakasohjelma, jossa asiakkailla on mahdollisuus saada vain kanta-asiakkaille suunnattuja etuja sekä kerätä bonusta tekemistään ostoista. Bonuksen kertymisperusteet selviävät myöhemmin näissä säännöissä, kohdassa 3.1.

2. HALONEN FASHION CARD –ASIAKKUUS

2.1 Liittyminen
Halonen Fashion Card -asiakkaaksi voi liittyä jokainen Suomessa vakituisesti asuva, täysivaltainen 18 vuotta täyttänyt yksityishenkilö. Halonen Fashion Card –asiakkuus on henkilökohtainen.
Halonen Fashion Card –kanta-asiakkaaksi voi liittyä Halosen myymälöissä tai verkkokaupassa.

2.2 Halonen Fashion Card –kortti
Jokainen Halonen Fashion Card -asiakkaaksi liittynyt henkilö saa asiakkuutensa tunnukseksi henkilökohtaisen, numeroidun Halonen Fashion Card –kanta-asiakaskortin. Kanta-asiakaskortti on joko fyysinen tai mobiilikortti. Halonen Fashion Card -kanta-asiakaskorttia ei voi käyttää maksamiseen.

2.2.1 Fyysinen Halonen Fashion Card –kanta-asiakaskortti
Fyysisen Halonen Fashion Card –kanta-asiakaskortin asiakas saa heti mukaansa myymälästä täytettyään hakemuksen ja maksettuaan kymmenen (10) euron suuruisen perustamismaksun. Perustamismaksua ei palauteta, vaikka asiakas lopettaisi kanta-asiakkuuden.
Halonen Fashion Card –kanta-asiakas voi hakemuksesta saada samassa taloudessa asuvalle, 16 vuotta täyttäneelle perheenjäsenelleen henkilökohtaisen rinnakkaiskortin. Kanta-asiakaskorttiin voidaan maksutta liittää yksi rinnakkaiskortti. Jokaisesta muusta rinnakkaiskortista peritään viiden (5) euron suuruinen perustamismaksu. Pääkortin haltija vastaa myös rinnakkaiskortin käytöstä sekä siitä, että rinnakkaiskortin haltija hyväksyy Halonen Fashion Card –säännöt.
Kadonneen kanta-asiakaskortin tilalle uusittavasta kortista peritään kymmenen (10) euron käsittelymaksu.

2.2.2 Halonen Fashion Card –mobiilikortti
Liittyessään Halosen kanta-asiakkaaksi verkossa, asiakas saa kortikseen mobiilikortin. Myös fyysisen käteiskortin haltija voi halutessaan hankkia mobiilikortin. Kun uusi asiakas täyttää liittymislomakkeen verkossa, hän saa käyttöönsä henkilökohtaisen kanta-asiakasnumeron, jolla hän pääsee hyödyntämään kanta-asiakasetuja verkkokaupassa sekä myymälöissä.
Halonen Fashion Card -mobiilikortti on ilmainen.

2.2.3 Kanta-asiakkuuden Platina-taso
Halosen kanta-asiakas voi ostojensa perusteella päästä Platina-tasolle ja saada itselleen vastaavan asiakasryhmän etuihin oikeuttavan Halonen Fashion Card Platina -kanta-asiakaskortin. Platina-asiakasryhmään pääseminen edellyttää, että pääkortin ja siihen liitettyjen rinnakkaiskorttien yhteenlasketut rekisteröidyt ostot ylittävät vuosittain vahvistettavan ostorajan.
Ostokertymään lasketaan mukaan Halonen Fashion Card -korteilla tehdyt ostot Halosen ja Carlsonin myymälöissä ja verkkokaupoissa.
Ajantasainen kuvaus kulloinkin voimassa olevista Halosen Platina-kortin ehdoista on saatavana internetistä: www.halonen.fi ja Halosen myymälöistä.

3. HALONEN FASHION CARD –EDUT

3.1 Ostohyvitys eli bonus
Halonen Fashion Card –kanta-asiakas saa ostohyvitystä eli bonusta Halosen ja Carlsonin myymälöissä ja verkkokaupoissa tekemiensä ostojen perusteella.
Bonuksen määrä on 2-5 % kolmen kuukauden Halonen Fashion Card -ostoista. 
Katso bonuksen kertyminen tarkemmin bonustaulukosta täältä
Bonuksen kertymiskausi on kolme (3) kuukautta. Sen jälkeen alkaa uusi samanpituinen kertymiskausi.
Lahjakortin ostamista ei pidetä kulutushyödykeostona ja näin ollen siitä ei myönnetä bonusta. Bonus kertyy lahjakortin haltijalle tämän maksaessa lahjakortilla ja esittäessään maksamisen yhteydessä oman henkilökohtaisen Halonen Fashion Card -korttinsa.
Halosella on oikeus rajata tuotteita tai tuotealueita bonuksen kertymisen ulkopuolelle. Lisäksi Halosella on oikeus asettaa bonuksen kertymiselle ostojen määrää koskevia enimmäisrajoja.

Bonuksen kertymisen edellytyksenä on, että asiakas esittää Halonen Fashion Card -korttinsa tai -kanta-asiakasnumeronsa ennen ostosten maksamista tai verkkokaupasta tilaamisen yhteydessä. Ostosten maksutavaksi hyväksytään kaikki Halosella käytössä olevat maksutavat. Bonusta ei myönnetä jälkikäteen.
Halonen Fashion Card -kortilla saatu bonus kertyy automaattisesti asiakkaan henkilökohtaiselle kanta-asiakastilille. Rinnakkaiskortilla kerätty bonus rekisteröityy pääkortin haltijan tilille.
Perusbonusten lisäksi Halonen Fashion Card -asiakkaalle voidaan myöntää lisäbonusta erikseen ilmoitettavien tarjousten tai tilaisuuksien perusteella. Mahdolliset tuotepalautukset vähentävät bonusta vastaavalla tavalla.

Halonen Fashion Card –kortin haltijalle lähetetään vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa bonussaldotiedote, mikäli bonustilille kirjautuvat ostokset ovat bonusajoa edeltävänä kertymiskautena vähintään 500 euroa.

Halonen Fashion Card -kortilla saatu bonus on voimassa yhden (1) vuoden ostosten päivämäärästä.


3.2 Etuseteli
Kertymiskauden päätyttyä Halonen Fashion Card -pääkortin haltija saa bonuksen etuseteleinä.
Yksi etuseteli on kymmenen (10) euron arvoinen ja se oikeuttaa kymmenen (10) euron suuruiseen alennukseen Halosen tai Carlsonin myymälöissä tehtävistä ostoista. Etusetelistä ei anneta takaisin vaihtorahaa, eikä sitä voi muuttaa käteiseksi.
Tasakymmenien eurojen yli menevä bonuskertymä siirtyy seuraavalle kertymäjaksolle.
Etuseteli on tilikohtainen ja sitä voi käyttää pääkortin haltijan lisäksi myös rinnakkaiskortin haltija. Etuseteliä käytettäessä asiakkaan on aina esitettävä Halonen Fashion Card -kortti ja pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.
Etuseteli on voimassa kaksitoista (12) kuukautta myöntämispäivästä lukien.
Halosen myymälöillä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta etuseteliä, jos siinä oleva viivakoodi tai numerosarja ei ole luettavissa asiakkaasta johtuvasta syystä. Kadonneen tai turmeltuneen etusetelin tilalle ei myönnetä uutta etuseteliä, eikä kanta-asiakastilille palauteta etusetelin arvoa vastaavaa euromäärää.
Etuseteliä ei voi käyttää lahjakortin ostamiseen, eikä maksamiseen verkkokaupoissa. Etusetelit ja bonustiedotteet ovat suomenkielisiä.
Etusetelit toimitetaan Halonen Fashion Card -asiakkaalle bonustiedotteen liitteenä kolmen (3) kuukauden välein, kun asiakkaan ostot ovat bonuskertymäjaksolla vähintään viisisataa (500) euroa (€).

3.3 Muut Halonen Fashion Card -edut
Halonen Fashion Card –asiakkaille tarjotaan vain heille erikoishinnoiteltuja tuotteita. Tiedon kulloinkin voimassa olevista hintaeduista Halonen Fashion Card –asiakas saa joko postitse, sähköpostitse, internetistä (www.halonen.fi) tai myymälästä. Hintaedun saa myymälässä esittämällä ostosten yhteydessä Halonen Fashion Card –kortin (fyysinen tai mobiilikortti) tai antamalla kanta-asiakasnumeron verkkokauppatilauksen yhteydessä. Maksutavaksi hyväksytään kaikki Halosella käytössä olevat maksutavat.
Halonen Fashion Card –kanta-asiakkaita palvelevat internetissä Halonen Fashion Card –kanta-asiakassivut, joilta voi katsoa mm. ajankohtaiset kanta-asiakastarjoukset ja bonusostot.
Edellä mainittujen etujen lisäksi Halonen voi myöntää Halonen Fashion Card –asiakkaille muitakin vain Halonen Fashion Card -kortin haltijoille tarkoitettuja lisäetuja. Halonen Fashion Card -ohjelmaan voidaan liittää myös Halosen yhteistyökumppaneiden tarjoamia etuja.

4. VELJEKSET HALONEN OY:N ASIAKASREKISTERI

Halonen Fashion Card –asiakkaan ja rinnakkaiskortin haltijan liittyessään antamat tiedot tallennetaan Veljekset Halonen Oy:n asiakasrekisteriin.
Kertyvien bonusten määrittelemiseksi, mahdollisimman hyvän asiakassuhteen hoitamiseksi ja suoramarkkinoinnin tarkemmaksi kohdentamiseksi kortinhaltijan ja rinnakkaiskortin haltijan tekemät ostokset rekisteröidään tuotekohtaisesti. Asiakas voi kieltää tietojen rekisteröinnin ilmoittamalla asiasta Halosen asiakaspalveluun. Kielto koskee aina sekä pää- että rinnakkaiskorttia. Jos asiakas kieltää ostotietojensa rekisteröinnin, hänelle ei voida myöntää ostoihin perustuvaa ostohyvitystä, eikä muita kanta-asiakasetuja. 
Ostohyvitykseen perustuvia etuuksia ei voida lähettää Halonen Fashion Card -asiakkaalle, jos asiakas jättää ilmoittamatta osoitetietonsa. Tällöin Halonen Fashion Card –kortin esittämällä asiakas saa maksamisen yhteydessä muut edut kuin ostohyvityksen.
Tietojen käyttöä ja käsittelyä on kuvattu yksityiskohtaisesti rekisteriselosteessa. Rekisteriseloste on nähtävissä internetissä osoitteessa www.halonen.fi ja sen voi tilata myös postitse edellä mainitusta asiakaspalvelunumerosta.

5. MUUT EHDOT

Halonen Fashion Card –asiakkaan on ilmoitettava Halosen asiakaspalveluun postiosoitteensa Suomessa sekä viivytyksettä sen muutokset.
Kaikkien Halonen Fashion Card –asiakkaiden osoitetiedot päivitetään osoitehuoltopalvelusta. Osoitepäivitys tehdään kaikkien Halosen kanta-asiakasrekisterissä olevien osoitetietojen osalta tässä asiakirjassa mainittujen sääntömuutosten voimaan astumisesta (24.4.2017) lähtien.
Halonen Fashion Card –kortin haltijoille suunnattua markkinointiviestintää lähetetään vain Suomessa oleviin postiosoitteisiin. Halonen Fashion Card –kanta-asiakas voi kieltäytyä vastaanottamasta kanta-asiakkaille suunnattua markkinointiviestintää ilmoittamalla siitä kirjallisesti Halosen asiakaspalveluun tai internetissä Halonen Fashion Card -kanta-asiakassivujen kautta.
Halosella on oikeus muuttaa Halonen Fashion Card –ohjelman sääntöjä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kortin haltijoille etukäteen, ja muutokset tulevat voimaan aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun kortin haltija on saanut tiedon muutoksista. Ilmoitus näihin sääntöihin mahdollisesti tulevista muutoksista katsotaan asianmukaisesti tehdyksi, kun ilmoitus on lähetetty asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asiakkaan tietoon viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä ilmoituksen lähettämisestä.
Halonen Fashion Card -asiakkuus päättyy asiakkaan ilmoittaessa siitä kirjallisesti Halosen asiakaspalveluun.

Halosella on oikeus päättää yksittäinen Halonen Fashion Card -kanta-asiakkuus ilman erillisiä toimenpiteitä, jos Halonen Fashion Card -kortille ei ole rekisteröitynyt vuoden aikana vähintään viidensadan (500) euron ostoja.

Jos Halonen Fashion Card -kortin haltija ei noudata edellä mainittuja sääntöjä, Halosella on oikeus irtisanoa kyseinen kanta-asiakkuus. Tämä tapahtuu lähettämällä Halonen Fashion Card -kortin haltijalle irtisanomisilmoitus. Halonen Fashion Card -asiakkuus päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen tiedoksisaannista. 

Halosella on oikeus muuttaa kanta-asiakasohjelmansa sääntöjä yksipuolisesti esim. lakimuutoksen tai muun Halosen kannalta kohtuullisen perusteen nojalla. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan kortinhaltijoille etukäteen.

Halosella on oikeus lopettaa Halonen Fashion Card -ohjelma ilmoittamalla siitä kortinhaltijoille vähintään kuusi (6) kuukautta ennen ohjelman lopettamista.

Halonen Fashion Card -kanta-asiakkuuden päättyessä asiakkaalle lähetetään hänen kanta-asiakastilillänsä olevaa bonusta vastaava määrä Halonen Fashion Card -etuseteleitä, jotka hän voi käyttää kuten kanta-asiakkuuden voimassa ollessakin esittämällä Halonen Fashion Card -kortti. Mahdollinen ylijäänyt ostohyvitys mitätöityy, eikä siitä makseta asiakkaalle korvausta. Mikäli kanta-asiakas pyytää poistamaan kaikki kanta-asiakastietonsa Velj. Halonen Oy:n asiakasrekisteristä, hänen mahdolliset bonukset mitätöityvät, eikä niitä poistamisen jälkeen voida kohdistaa ko. asiakkaaseen.

Halonen Fashion Card -kanta-asiakasohjelman loppuessa Halonen Fashion Card -etusetelit ovat voimassa niihin merkittyyn päivämäärään saakka, enimmillään kuitenkin kuusi (6) kuukautta.

REKISTERISELOSTE Halonen Fashion Card käteiskortti


REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 523/99)

Laatimispvm: 14.11.2017

1. Rekisterinpitäjä, tietojärjestelmän vastuutaho

Nimi:

Veljekset Halonen Oy  

Postiosoite: PL 358, 00101 HELSINKI, puh. 020 742 7500

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 HELSINKI

Sähköposti: asiakaspalvelu@halonen.fi


2. Rekisteri-/tietojärjestelmä-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Hallintojohtaja Sari Helenius 

Postiosoite: kuten yllä

Puhelin: 0500 845 446

Sähköposti: sari.helenius@halonen.fi

3. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän nimi

Halonen Fashion Card –käteiskortin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus),

tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Halonen Fashion Card –jäsenten ja Veljekset Halonen Oy:n välisten asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpito, asiakasyhteydenpito, asiakkaan bonustilin hoitaminen sekä siihen liittyvä markkinointi ja mainonta.

Jäsenyys edellyttää kohdassa 5 kuvattujen henkilötietojen luovuttamista kanta-asiakkuuden ehtojen toteuttamista varten. Henkilötietojen luovuttaminen on siten jäsenyyssopimukseen perustuva velvollisuus.

Rekisterin tiedot perustuvat käyttäjien antamiin tietoihin sekä muista rekistereistä saataviin tietoihin.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää automaattiseen profilointiin suoramarkkinoinnin kohdistamistarkoituksessa rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Rekisteritietoja voidaan käyttää

a) jäsenen tunnistamiseen sekä jäsenyyden tuottamien etujen (bonukset ja hinnoittelu) toteuttamiseen;

b) jäsenyyssuhteen kestäessä toteutettujen ostojen seurantaan;

c) jäsenyyssuhteen tai muun sopimussuhteen perustamiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen;

d) asiakastiedotteiden tai sähköisten suoramarkkinointiviestien lähettämistä varten;

e) rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppanin tuotteiden ja palveluiden sekä jäsenyysetujen markkinointiin;

f) asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen;

g) analysointi- ja tilastointitarkoituksiin;

h) maksutapatietojen hallinnointiin;

i) muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

5. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Halonen Fashion Card –käteiskorttiin oikeuttavan jäsenyyden haltijat. Rekisteriin voidaan kerätä myös jäsenen yhteyshenkilöiden yhteystietoja.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) jäsenen perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, ja puhelinnumero);

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, ostohistoria, osallisuus ja rekisteröidyn rooli kanta-asiakasohjelmassa;

c) maksutapatiedot;

d) kertyneet jäsenyysbonustiedot kuten määrä sekä niiden käyttäminen käyttöajan ja -paikan osalta;

e) mahdolliset sähköisen ja tavallisen suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot;

f) jäsenen ostokäyttäytymistiedot loppusumma-, ostopaikka-, tuote-, tuoreryhmä- ja kuittirivikohtaisesti;

g) jäsenen sukupuoli, syntymävuosi, ammatti, talouden koko sekä jäsentä kiinnostavat tuoteryhmät

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja päivitystiheys sekä tietojen korjaaminen

Jäsenrekisteriä ylläpitävät tahot sekä Veljekset Halonen Oy:n henkilökunta voivat päivittää rekisterin tietoja. Henkilötietojen päivityksiä, kuten nimi- ja osoitetietojen päivityksiä, saadaan myös viranomaisilta.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivästystä. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus (ks. kohta 4).

7. Tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Edellä kohdassa 5. mainittujen tietoryhmien tiedot on suunniteltu poistettavaksi 60 kuukauden kuluttua siitä, kun rekisteröidyn jäsenyys on päättynyt. Ostohistoriaan liittyvät tiedot voidaan säilyttää pysyvästi siten, että niihin liittyvät henkilötiedot poistetaan.

8. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta ilman henkilötiedon omistajan suostumusta. Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa lakien sallimalla tavalla viranomaistahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus näihin tietoihin. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Veljekset Halonen Oy:n kanssa samaan yrityskokonaisuuteen kuuluville yrityksille sekä yhteistyökumppaneille.

Veljekset Halonen Oy ei luovuta rekisterin tietoja muille kuin edellä mainituille tahoille, mikäli tietojen luovuttamiseen ei ole erikseen pyydetty rekisteröidyn tahon suostumusta. Henkilötietoja ei luovuteta suoramyynti- tai markkinointitarkoituksiin muille tahoille kuin Veljekset Halonen Oy:n kanssa samaan yrityskokonaisuuteen kuuluville yrityksille sekä yhteistyökumppaneille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään valvotuissa ja vartioiduissa tiloissa Veljekset Halonen Oy:n tai sen valitseman ulkoisen palveluntarjoajan toimesta. Valvottujen ja vartioitujen tilojen ulkopuolella tarvittaessa käsiteltävät ja säilytettävät tiedot salataan luvattoman käytön estämiseksi. Tietoliikenneyhteydet henkilötietorekisteriin suojataan yhteyden salauksella. Rekisterin ylläpidon pääsy tietoihin on rajattu Veljekset Halonen Oy:n sisällä vain välttämättömiin henkilöihin, joilla kullakin on oma käyttäjätunnus ja salasana. Kyseiset henkilöt on koulutettu tietojen tietoturvalliseen käsittelyyn ja he toimivat salassapitovelvollisuuden alaisina.

Tarkempia tietoja rekisterin sekä tietojärjestelmän suojauksesta voidaan luovuttaa viranomaisille tai erillisen pyynnön perusteella muille tahoille rekisterinpitäjän harkinnan mukaan. Pyyntö tulee esittää kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Tarkastusoikeus

Jäsenellä on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavasti:

  • Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
  • Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti kohdassa 1 esitetyssä osoitteessa.
  • Rekisteröidyn on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä liittämällä pyyntöön kopio virallisesta henkilötodistuksesta.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 1 mainituille rekisteriasioista vastaaville henkilöille virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisteröityä itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä, mikäli tietojen käsittelylle ei ole lain mukaista perustetta.

11. Kielto-oikeus ja suoramarkkinointi

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterin tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa rekisterinpitäjälle antamansa suostumukset henkilötietojen käyttöön.

Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mikäli asiakas tai käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli suoramarkkinointi on muuten lain nojalla sallittua.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisteriä koskeva valitus valitusviranomaisena toimivalle tietosuojavirastolle.

12. Riskiarviointi

Rekisterinpitäjän käsityksen mukaan henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly korkea riskiä Euroopan Unionin tietosuojalainsäädännön mukaisella tavalla. Rekisteriin ei kerätä arkaluonteista tietoa eikä jäsenyys edellytä henkilötietojen käsittelyä muutoin kuin jäsenten palvelemiseen jäsenyyteen perustuvien etujen toteuttamiseksi.

REKISTERISELOSTE Halonen Fashion Card Platinakortti


REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 523/99)

Laatimispvm: 14.11.2017

1. Rekisterinpitäjä, tietojärjestelmän vastuutaho

Nimi: 

Veljekset Halonen Oy

Postiosoite: PL 358, 00101 HELSINKI, puh. 020 742 7500

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 HELSINKI

Sähköposti: asiakaspalvelu@halonen.fi

2. Rekisteri-/tietojärjestelmä-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Hallintojohtaja Sari Helenius

Postiosoite: kuten yllä

Puhelin: 0500 845 446

Sähköposti: sari.helenius@halonen.fi

3. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän nimi

Halonen Fashion Card –platinakortin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus),

tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Halonen Fashion Card –platinajäsenten ja Veljekset Halonen Oy:n välisten asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpito, asiakasyhteydenpito, asiakkaan bonustilin hoitaminen sekä siihen liittyvä markkinointi ja mainonta.

Jäsenyys edellyttää kohdassa 5 kuvattujen henkilötietojen luovuttamista kanta-asiakkuuden ehtojen toteuttamista varten. Henkilötietojen luovuttaminen on siten jäsenyyssopimukseen perustuva velvollisuus.

Rekisterin tiedot perustuvat käyttäjien antamiin tietoihin sekä muista rekistereistä saataviin tietoihin.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää automaattiseen profilointiin suoramarkkinoinnin kohdistamistarkoituksessa rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Rekisteritietoja voidaan käyttää

a) jäsenen tunnistamiseen sekä jäsenyyden tuottamien etujen (bonukset ja hinnoittelu) toteuttamiseen;

b) jäsenyyssuhteen kestäessä toteutettujen ostojen seurantaan;

c) jäsenyyssuhteen tai muun sopimussuhteen perustamiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen;

d) asiakastiedotteiden tai sähköisten suoramarkkinointiviestien lähettämistä varten;

e) rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppanin tuotteiden ja palveluiden sekä jäsenyysetujen markkinointiin;

f) asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen;

g) analysointi- ja tilastointitarkoituksiin;

h) maksutapatietojen hallinnointiin;

i) muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

5. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Halonen Fashion Card –platinakorttiin oikeuttavan jäsenyyden haltijat. Rekisteriin voidaan kerätä myös jäsenen yhteyshenkilöiden yhteystietoja.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) jäsenen perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, ja puhelinnumero);

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, ostohistoria, osallisuus ja rekisteröidyn rooli kanta-asiakasohjelmassa;

c) maksutapatiedot;

d) kertyneet jäsenyysbonustiedot kuten määrä sekä niiden käyttäminen käyttöajan ja -paikan osalta;

e) mahdolliset sähköisen ja tavallisen suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot;

f) jäsenen ostokäyttäytymistiedot loppusumma-, ostopaikka-, tuote-, tuoreryhmä- ja kuittirivikohtaisesti;

g) jäsenen sukupuoli, syntymävuosi, ammatti, talouden koko sekä asumismuoto

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja päivitystiheys sekä tietojen korjaaminen

Jäsenrekisteriä ylläpitävät tahot sekä Veljekset Halonen Oy:n henkilökunta voivat päivittää rekisterin tietoja. Henkilötietojen päivityksiä, kuten nimi- ja osoitetietojen päivityksiä, saadaan myös viranomaisilta.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivästystä. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus (ks. kohta 4).

7. Tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Edellä kohdassa 5. mainittujen tietoryhmien tiedot on suunniteltu poistettavaksi 60 kuukauden kuluttua siitä, kun rekisteröidyn jäsenyys on päättynyt. Ostohistoriaan liittyvät tiedot voidaan säilyttää pysyvästi siten, että niihin liittyvät henkilötiedot poistetaan.

8. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta ilman henkilötiedon omistajan suostumusta. Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa lakien sallimalla tavalla viranomaistahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus näihin tietoihin. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Veljekset Halonen Oy:n kanssa samaan yrityskokonaisuuteen kuuluville yrityksille sekä yhteistyökumppaneille.

Veljekset Halonen Oy ei luovuta rekisterin tietoja muille kuin edellä mainituille tahoille, mikäli tietojen luovuttamiseen ei ole erikseen pyydetty rekisteröidyn tahon suostumusta. Henkilötietoja ei luovuteta suoramyynti- tai markkinointitarkoituksiin muille tahoille kuin Veljekset Halonen Oy:n kanssa samaan yrityskokonaisuuteen kuuluville yrityksille sekä yhteistyökumppaneille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään valvotuissa ja vartioiduissa tiloissa Veljekset Halonen Oy:n tai sen valitseman ulkoisen palveluntarjoajan toimesta. Valvottujen ja vartioitujen tilojen ulkopuolella tarvittaessa käsiteltävät ja säilytettävät tiedot salataan luvattoman käytön estämiseksi. Tietoliikenneyhteydet henkilötietorekisteriin suojataan yhteyden salauksella. Rekisterin ylläpidon pääsy tietoihin on rajattu Veljekset Halonen Oy:n sisällä vain välttämättömiin henkilöihin, joilla kullakin on oma käyttäjätunnus ja salasana. Kyseiset henkilöt on koulutettu tietojen tietoturvalliseen käsittelyyn ja he toimivat salassapitovelvollisuuden alaisina.

Tarkempia tietoja rekisterin sekä tietojärjestelmän suojauksesta voidaan luovuttaa viranomaisille tai erillisen pyynnön perusteella muille tahoille rekisterinpitäjän harkinnan mukaan. Pyyntö tulee esittää kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Tarkastusoikeus

Jäsenellä on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavasti:

  • Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
  • Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti kohdassa 1 esitetyssä osoitteessa.
  • Rekisteröidyn on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä liittämällä pyyntöön kopio virallisesta henkilötodistuksesta.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 1 mainituille rekisteriasioista vastaaville henkilöille virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisteröityä koskevien tietojen poistamista rekisteristä, mikäli tietojen käsittelylle ei ole lain mukaista perustetta.

11. Kielto-oikeus ja suoramarkkinointi

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterin tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa rekisterinpitäjälle antamansa suostumukset henkilötietojen käyttöön.

Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mikäli asiakas tai käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli suoramarkkinointi on muuten lain nojalla sallittua.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisteriä koskeva valitus valitusviranomaisena toimivalle tietosuojavirastolle.

12. Riskiarviointi

Rekisterinpitäjän käsityksen mukaan henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly korkea riskiä Euroopan Unionin tietosuojalainsäädännön mukaisella tavalla. Rekisteriin ei kerätä arkaluonteista tietoa eikä jäsenyys edellytä henkilötietojen käsittelyä muutoin kuin jäsenten palvelemiseen jäsenyyteen perustuvien ostojen toteuttamiseksi.

REKISTERISELOSTE Halonen verkkokauppa


REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 523/99)

Laatimispvm: 14.11.2017

1. Rekisterinpitäjä, tietojärjestelmän vastuutaho

Nimi:

Veljekset Halonen Oy

Postiosoite: PL 358, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki

Sähköposti: asiakaspalvelu@halonen.fi

2. Rekisteri-/tietojärjestelmä-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Hallintojohtaja Sari Helenius 

Postiosoite: kuten yllä

Puhelin: 0500 845 446

Sähköposti: sari.helenius@halonen.fi

3. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän nimi ja verkko-osoite

Verkkokaupan asiakasrekisteri

www.halonen.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus),

tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Veljekset Halonen Oy:n hallinnoiman verkkokaupan käyttöön, hallinnointiin sekä kehittämiseen liittyvien tietojen sekä asiakkaiden palvelemiseen tarvittavien tietojen hallinnointi ja ylläpito. Käsittelyn tarkoituksena on myös verkkokauppaan liittyvien palveluiden kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen sekä markkinointi.

Verkkokaupan käyttö edellyttää henkilötietojen luovuttamista käyttöoikeuksien ja oikeutettujen käyttäjien tunnistamista sekä tarvittavien käyttäjätunnusten luomista sekä hallinnointia varten. Henkilötietojen luovuttaminen on siten verkkokaupan käyttösopimukseen perustuva velvollisuus.

Rekisterin tiedot perustuvat käyttäjien antamiin tietoihin sekä muista rekistereistä saataviin tietoihin. Verkkokaupan käyttäjät vastaavat siitä, että heillä on oikeus antaa rekisteriin verkkokaupan käyttämisen edellyttämiä tietoja. Näitä tietoja voidaan pitää henkilötietoina. Asiakkaalta ei edellytetä muiden kuin kohdassa 5 kuvattujen henkilötietojen luovuttamista.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää automaattiseen profilointiin suoramarkkinoinnin kohdistamistarkoituksessa rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Rekisteritietoja voidaan käyttää

a) käyttäjän ja asiakkaan tunnistamiseen sekä palvelun toteuttamiseen;

b) asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamiseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen;

c) tilausten käsittelemistä ja toimittamista sekä toimitusten seurantaa varten;

d) maksutapojen valvontaa, maksujen varmistusta ja hallinnointia varten;

e) asiakastiedotteiden tai markkinointiviestien lähettämistä varten;

f) rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppanin tuotteiden ja palveluiden markkinointiin;

g) asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen;

h) analysointi ja tilastointitarkoituksiin;

i) palvelun ylläpitäjän ja asiakkaan ja käyttäjän väliseen viestien vaihtoon sekä

j)  muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

5. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat ne verkkokauppaa käyttävät asiakkaan henkilöt, joille Veljekset Halonen Oy myöntää verkkokaupan käyttöoikeudet ja siihen tarvittavat tunnukset. Rekisteriin voidaan kerätä myös asiakkaan yhteyshenkilöiden yhteystietoja.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) verkkokaupan käyttäjän perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, ja puhelinnumero);

b) käyttäjän sähköpostiosoite tai muu käyttäjätunnus ja verkkokaupan käyttöön liittyvä salasana;

c) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen yhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

d) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, ostohistoria, osallisuus ja rekisteröidyn rooli kanta-asiakasohjelmissa;

e) mahdolliset sähköisen ja tavallisen suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot;

f) käytetyt maksutavat;

g) osapuolten välinen muu yhteydenpito;

h) sisäänkirjautumista ja verkkokaupan käyttöä koskevat tiedot kuten evästeet;

i) verkkokaupan käyttämisestä johdetut tiedot;

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja päivitystiheys sekä tietojen korjaaminen

Verkkokauppaa ylläpitävät tahot sekä Veljekset Halonen Oy:n henkilökunta voivat päivittää rekisterin tietoja. Henkilötietojen päivityksiä, kuten nimi- ja osoitetietojen päivityksiä, saadaan myös viranomaisilta.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivästystä. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus (ks. kohta 4).

7. Tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Edellä kohdassa 5. mainittujen tietoryhmien tiedot on suunniteltu poistettavaksi 60 kuukauden kuluttua siitä, kun rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjän asiakkaana on päättynyt. Verkkokaupan käyttöön perustuneet ostoshistoriatiedot voidaan säilyttää pysyvästi siten, että niihin liittyvät henkilötiedot poistetaan.

8. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta ilman henkilötiedon omistajan suostumusta. Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa lakien sallimalla tavalla viranomaistahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus näihin tietoihin. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Veljekset Halonen Oy:n kanssa samaan yrityskokonaisuuteen kuuluville yrityksille sekä yhteistyökumppaneille.

Veljekset Halonen Oy ei luovuta rekisterin tietoja muille kuin edellä mainituille tahoille, mikäli tietojen luovuttamiseen ei ole erikseen pyydetty rekisteröidyn tahon suostumusta. Henkilötietoja ei luovuteta suoramyynti- tai markkinointitarkoituksiin muille tahoille kuin Veljekset Halonen Oy:n kanssa samaan yrityskokonaisuuteen kuuluville yrityksille sekä yhteistyökumppaneille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään valvotuissa ja vartioiduissa tiloissa Veljekset Halonen Oy:n tai sen valitseman ulkoisen palveluntarjoajan toimesta. Valvottujen ja vartioitujen tilojen ulkopuolella tarvittaessa käsiteltävät ja säilytettävät tiedot salataan luvattoman käytön estämiseksi. Tietoliikenneyhteydet henkilötietorekisteriin suojataan yhteyden salauksella. Rekisterin ylläpidon pääsy tietoihin on rajattu Veljekset Halonen Oy:n tai samaa verkkokauppaa hallinnoiman Oy Carlsonin sisällä vain välttämättömiin henkilöihin. Kyseiset henkilöt on koulutettu tietojen tietoturvalliseen käsittelyyn ja he toimivat salassapitovelvollisuuden alaisina.

Rekisterin ylläpitäjä on suojannut järjestelmässä olevat tiedot rajaamalla järjestelmään ja tietoon pääsyä. Verkkokauppaan voi kirjautua vain Veljekset Halonen Oy:n myöntämillä käyttäjätunnuksilla. Verkkokaupan käyttäjille on määritelty pääsy käyttäjän tarpeen perusteella tarkoituksenmukaisiin tietoihin eivätkä käyttäjät pääse tarkastelemaan muita kuin kyseistä käyttäjää koskevia henkilötietoja. Käyttäjien tunnukset järjestelmään ovat henkilökohtaiset.

10. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavasti:

  • Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
  • Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti kohdassa 1 esitetyssä osoitteessa.
  • rekisteröidyn on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä liittämällä pyyntöön kopio virallisesta henkilötodistuksesta.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 1 mainituille rekisteriasioista vastaaville henkilöille virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisteröityä itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä, mikäli tietojen käsittelylle ei ole lain mukaista perustetta.

11. Kielto-oikeus ja suoramarkkinointi

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterin tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa rekisterinpitäjälle antamansa suostumukset henkilötietojen käyttöön.

Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mikäli asiakas tai käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli suoramarkkinointi on muuten lain nojalla sallittua.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisteriä koskeva valitus valitusviranomaisena toimivalle tietosuojavirastolle.

12. Riskiarviointi

Rekisterinpitäjän käsityksen mukaan verkkokaupan käyttöön liittyvien henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly korkeaa riskiä Euroopan Unionin tietosuojalainsäädännön mukaisella tavalla. Rekisteriin ei kerätä arkaluonteista tietoa eikä verkkokaupan käyttö edellytä henkilötietojen käsittelyä muutoin kuin käyttäjien käyttäjätunnusten hallinnoinnin osalta.